پیش انتخاب ترم تابستان ۹۶

دروس مورد نظر خود، برای ترم تابستان را انتخاب کنید
 • 0
 • دروس پیشنهادی ترم تابستان*یک یاچند درس انتخاب کنید
  آزمایشگاه شیمی تحزیه2
  آزمایشگاه شیمی آلی2
  آزمایشگاه شیمی معدنی2
  کارگاه شیشه گری
  آزمایشگاه شیمی عمومی2
  گرافیک و نقشه خوانی
  مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
  زبان تخصصی شیمی
  جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی
  ریاضی عمومی2
  فیزیک پایه2
  دروس عمومی
  معادلات دفرانسیل
  شیمی آلی3
  1
 • نام دانشجو*نیمسال ورودی
  2
 • نظرات*(سایر دروس مورد نظر)
  3