نحوه ارائه پروپوزال کارشناسی ارشد

۱۸ اسفند ۱۳۹۲ | ۰۶:۲۳ کد : ۱۲۷۴
تعداد بازدید:۴۳۰
د انشجویان کارشناسی ارشد می توانند کلیه فرمهای مورد نیاز برای ارائه پروپوزال را از سایت اینترنتی واحد ساوه، بخش امور پایان نامه ها دریافت نمایند.

د انشجویان کارشناسی ارشد می توانند کلیه فرمهای مورد نیاز برای ارائه پروپوزال را از سایت اینترنتی واحد ساوه، بخش امور پایان نامه ها دریافت نمایند.

ابتدا فرم تایید موضوع را پر کنید و تحویل دهید. پس از تایید موضوع، یک نسخه فرم پروپوزال تکمیل شده را که به امضاء استاد راهنما رسیده است، به همراه فرم الف پایان نامه (تکمیل شده، با امضاء مدیر گروه) و فرم کتابخانه (تکمیل شده، با امضاء مدیر گروه) و نتیجه جستجوی ایرانداک و سیکا، به دفتر گروه شیمی تحویل دهید.


۱ رای

نظر شما :