نحوه ارائه پروپوزال کارشناسی ارشد

۱۸ اسفند ۱۳۹۲ | ۰۶:۲۳ کد خبر : ۱۲۷۴
تعداد بازدید:۱۳۶
مدارک مورد نیاز برای تحویل پروپوزال به شرح متن خبر است:

د انشجویان کارشناسی ارشد می توانند کلیه فرمهای مورد نیاز برای ارائه پروپوزال را از سایت اینترنتی واحد ساوه، بخش امور پایان نامه ها دریافت نمایند. سپس یک نسخه فرم پروپوزال تکمیل شده را که به امضاء استاد راهنما رسیده است، به همراه فرم الف پایان نامه (تکمیل شده، با امضاء مدیر گروه) و فرم کتابخانه (تکمیل شده، با امضاء مدیر گروه) و نتیجه جستجوی ایرانداک و سیکا، به دفتر گروه شیمی تحویل دهند.


۱ رای

نظر شما :