معرفی گروه

گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه با ۱۰ عضو هیئت علمی تمام وقت، در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی فعالیت می کند.
کلاسهای گروه شیمی در محل ساختمان دانشکده فنی و مهندسی شهرک دانشگاهی خاتم الانبیا، و آزمایشگاهها در همکف دانشکده علوم انسانی برگزار می شود. کلاسهای مقطع کارشناسی روزهای یکشنبه تا پنجشنبه، کلاسهای کارشناسی ارشد روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و کلاسهای دکتری در روز پنجشنبه برگزار می شود.
دفتر گروه شیمی در طبقه دوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی مستقر می باشد.

بخش های آموزش و پژوهش شیمی در دانشکده فنی و مهندسی شهرک دانشگاهی خاتم الانبیا مستقر هستند. مسئول آموزش شیمی خانم عیوضی و مسئول پژوهش آقای غفاری هستند.

مقاطع تحصیلی و گرایش ها

دوره کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی از سال ۱۳۷۸
دوره های کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی و شیمی تجزیه از سال ۱۳۸۳
دوره های کارشناسی ارشد گرایش های شیمی معدنی و شیمی کاربردی از سال ۱۳۸۸
دوره کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک از سال ۱۳۸۹
دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی از سال ۱۳۹۲
دوره های کارشناسی پیوسته شیمی محض از سال ۱۳۹۶
دوره دکتری تخصصی مهندسی شیمی از سال ۱۳۹۵

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه های شیمی عمومی و معدنی
آزمایشگاه شیمی فیزیک و تجزیه
آزمایشگاه شیمی آلی
آزمایشگاه شیمی صنعتی
آزمایشگاه تحقیقات شیمی
آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
مرکز تحقیقات شیمی محاسباتی
کارگاه شیشه گری

تجهیزات آزمایشگاه تجزیه دستگاهی

طیف سنج زیر قرمز

کروماتوگراف گازی

کروماتوگراف مایع با عملکرد بالا

اسپکتروفتومتر

طیف سنج جذب اتمی

XRD

انتشارات

فصلنامه انگلیسی زبان شیمی آلی ( Organic Chemistry Journal ) توسط گروه شیمی واحد ساوه تهیه و منتشر می شود. مقالات این مجله از طریق پایگاه http://ocj.iau-saveh.ac.ir/en ) قابل دسترسی می باشد و از طریق همین پایگاه، امکان ارسال مقاله وجود دارد. مقالات این مجله در پایگاههای مگیران (magiran) و سیویلیکا (sivilica) نمایه می شوند.